PK PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000805702
NIP
9462691931
REGON
384447002

Podsumowanie

aktywa
207 tys.
przychód
550 tys.
zysk
14 tys.
wartość firmy
516 tys.
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
UL. WOJCIECHOWSKA, 9A
Kod pocztowy
20-704
Rejestracja
2019-09-25
Rozpoczęcie działalności
2019-09-25
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
krzysztof.kutarski@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pk productions osiągnęła 550 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 550 304 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 535 899 zł.
Zysk netto wyniósł 14 405 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 147 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 550 305 zł w 2022 roku.
• 472 581 zł w 2021 roku.
• 275 805 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 405 zł w 2022 roku.
• 31 315 zł w 2021 roku.
• 77 862 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pk productions wynosi 516 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 91 889 zł a 1 375 761 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 516 380 zł w 2022 roku.
• 537 880 zł w 2021 roku.
• 569 397 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pk productions wyniosła 206 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 206 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 519 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 420 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 206 939 zł w 2022 roku.
• 130 089 zł w 2021 roku.
• 98 774 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pk productions wyniosły 84 420 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 420 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pk productions wykazała przychody na poziomie 550 305 zł.
Organizacja zarobiła 23 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9495 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9495 zł w 2022 roku
• 3097 zł w 2021 roku
• 8063 zł w 2020 roku

Organizacja Pk productions wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Adamczuk Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Adamczuk Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Adamczuk Piotr (50% udziałów)
• Adamczuk Mateusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2019 do 27.01.2022:
• Kutarski Krzysztof (50% udziałów)
• Adamczuk Piotr (50% udziałów)