ROMANCE TV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000371161
NIP
5213586794
REGON
142695489

Podsumowanie

aktywa
481 tys.
przychód
2,1 mln
zysk
26 tys.
wartość firmy
1,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 200 C/111
Kod pocztowy
02-486
Rejestracja
2010-11-25
Rozpoczęcie działalności
2010-11-25
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Romance tv polska osiągnęła 2 090 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 090 304 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 064 703 zł.
Zysk netto wyniósł 25 601 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 090 304 zł w 2023 roku.
• 2 011 286 zł w 2022 roku.
• 2 082 866 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 601 zł w 2023 roku.
• 74 690 zł w 2022 roku.
• 78 907 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Romance tv polska wynosi 1 680 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 184 586 zł a 5 225 759 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 680 525 zł w 2023 roku.
• 2 105 004 zł w 2022 roku.
• 2 113 573 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Romance tv polska wyniosła 480 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 480 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 480 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 246 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 234 553 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 480 668 zł w 2023 roku.
• 978 429 zł w 2022 roku.
• 791 987 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Romance tv polska wyniosły 234 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 480 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 234 553 zł w 2023 roku
• 357 915 zł w 2022 roku
• 246 164 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Romance tv polska wykazała przychody na poziomie 2 090 304 zł.
Organizacja zarobiła 30 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4753 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4753 zł w 2023 roku
• 7387 zł w 2022 roku
• 7981 zł w 2021 roku

Organizacja Romance tv polska wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Romance Tv Polska Betriebs Gmbh posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.05.2018 jest Romance Tv Polska Betriebs Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2017 do 25.05.2018 był Romance Tv Polska Betriebs Gmbh kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 25.11.2010 do 29.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Mainstream Networks Holding Gmbh & Co. Kg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.