BADI BADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000612340
NIP
5213729851
REGON
364196107

Podsumowanie

aktywa
1,9 mln
przychód
1,7 mln
zysk
845 tys.
wartość firmy
5,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA WILANOWSKA, 287
Kod pocztowy
02-730
Rejestracja
2016-04-12
Rozpoczęcie działalności
2016-04-12
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Badi badi osiągnęła 1 717 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 717 875 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 873 373 zł.
Zysk netto wyniósł 844 502 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 286 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 717 875 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 341 061 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 140 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 844 502 zł w 2022 roku.
• -417 zł w 2021 roku.
• 273 989 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Badi badi wynosi 5 703 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 180 464 zł a 11 823 024 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 950 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 703 721 zł w 2022 roku.
• 579 045 zł w 2021 roku.
• 1 902 688 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Badi badi wyniosła 1 907 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 907 290 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 907 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 573 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 333 339 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 317 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 907 290 zł w 2022 roku.
• 822 738 zł w 2021 roku.
• 866 318 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Badi badi wyniosły 333 339 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 907 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 333 339 zł w 2022 roku
• 50 678 zł w 2021 roku
• 93 841 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Badi badi wykazała przychody na poziomie 1 717 875 zł.
Organizacja zarobiła 928 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 844 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 920 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 522 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 57 897 zł w 2020 roku

Organizacja Badi badi wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Niedźwiedź Tomasz posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Paziewski Arkadiusz posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Paziewski Tomasz posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.