GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000311250
NIP
7773073163
REGON
300919596

Podsumowanie

aktywa
135 mln
przychód
670,3 mln
zysk
126 tys.
wartość firmy
450,3 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
BOLESŁAWIEC
Adres
, 12 A
Kod pocztowy
62-050
Rejestracja
2008-08-06
Rozpoczęcie działalności
2008-09-05
Kapitał zakładowy
630000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Grupa producentów drobiu osiągnęła 670 284 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 670 210 629 zł. Pozostałe przychody to 73 533 zł.
Całkowite koszty wyniosły 670 084 184 zł.
Zysk netto wyniósł 126 445 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 066 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 670 284 162 zł w 2022 roku.
• 445 004 277 zł w 2021 roku.
• 347 222 636 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 445 zł w 2022 roku.
• 1 125 326 zł w 2021 roku.
• 412 674 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów drobiu wynosi 450 297 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 264 454 zł a 1 675 710 406 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 101 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 450 297 202 zł w 2022 roku.
• 303 841 939 zł w 2021 roku.
• 234 963 774 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Grupa producentów drobiu wyniosła 135 030 136 zł.
a
ktywa trwałe to 28 395 907 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 634 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 030 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 913 749 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 116 388 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 998 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 030 136 zł w 2022 roku.
• 134 668 825 zł w 2021 roku.
• 96 436 657 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Grupa producentów drobiu wyniosły 131 116 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 030 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 384 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 116 388 zł w 2022 roku
• 131 107 333 zł w 2021 roku
• 93 994 897 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Grupa producentów drobiu wykazała przychody na poziomie 670 284 162 zł.
Organizacja zarobiła 220 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 816 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 381 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 816 zł w 2022 roku
• 225 720 zł w 2021 roku
• 93 817 zł w 2020 roku

Organizacja Grupa producentów drobiu wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Glinkowski Henryk posiada 50 udziałów, które stanowią 19.8% firmy.
Glinkowski Zbigniew posiada 50 udziałów, które stanowią 19.8% firmy.
Glinkowski Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 19.8% firmy.
Glinkowski Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 19.8% firmy.
Glinkowski Krystian posiada 26 udziałów, które stanowią 10.3% firmy.
Glinkowski Bartosz posiada 26 udziałów, które stanowią 10.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Glinkowski Zbigniew (20% udziałów)
• Glinkowski Henryk (20% udziałów)
• Glinkowski Łukasz (20% udziałów)
• Glinkowski Grzegorz (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.03.2015 do 30.12.2016:
• Glinkowski Zbigniew (20% udziałów)
• Glinkowski Henryk (20% udziałów)
• Glinkowski Łukasz (20% udziałów)
• Glinkowski Włodzimierz (20% udziałów)
• Glinkowski Grzegorz (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2014 do 30.03.2015:
• Glinkowski Zbigniew (20% udziałów)
• Glinkowski Henryk (20% udziałów)
• Glinkowski Łukasz (20% udziałów)
• Glinkowski Włodzimierz (20% udziałów)
• Glinkowski Grzegorz (20% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU

Organizacja Numer KRS
1
0000340390
2
0000663171
3
0000709862
4
0000343135
5
0000347680
6
0000673642
7
0000389653
8
0000416957
9
0000626380
10
0000223078
11
0000634856
12
0000964129
13
0000367668
14
0000238113
15
0000265418
16
0000540421
17
0000490512
18
0000270030
19
0000731015
20
0000661211
21
0000323241
22
0000859121
23
0000353678
24
0000067692
25
0000772157
26
0000066729
27
0000314803
28
0000383863
29
0000289327
30
0000709832