STOWARZYSZENIE MYŚLĄCYCH POZYTYWNIE KRS
0000125540
NIP
5361915887
REGON
015344771

Podsumowanie

aktywa
82 tys.
przychód
218 tys.
zysk
25 tys.
wartość firmy
297 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
LEGIONOWO
Adres
HUSARSKA, 12
Kod pocztowy
05-120
Rejestracja
2002-08-01
Rozpoczęcie działalności
2002-08-27
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
STOWARZYSZENIE
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
KOMISJA REWIZYJNA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Stowarzyszenie myślących pozytywni osiągnęła 218 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 218 410 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 193 227 zł.
Zysk netto wyniósł 25 183 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 412 zł w 2022 roku.
• 176 363 zł w 2021 roku.
• 156 882 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 183 zł w 2022 roku.
• 14 814 zł w 2021 roku.
• 12 009 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stowarzyszenie myślących pozytywni wynosi 297 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 51 064 zł a 546 031 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 297 405 zł w 2022 roku.
• 209 008 zł w 2021 roku.
• 173 690 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Stowarzyszenie myślących pozytywni wyniosła 82 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 006 zł.
f
undusz własny to 68 086 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 920 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 006 zł w 2022 roku.
• 53 409 zł w 2021 roku.
• 36 732 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Stowarzyszenie myślących pozytywni wyniosły 13 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 920 zł w 2022 roku
• 10 507 zł w 2021 roku
• 8643 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Stowarzyszenie myślących pozytywni wykazała przychody na poziomie 218 412 zł.
Organizacja zarobiła 25 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Stowarzyszenie myślących pozytywni wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki