MEDIAHOUSE FILMOWANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000789914
NIP
7322196679
REGON
383591346

Podsumowanie

aktywa
131 tys.
przychód
195 tys.
zysk
34 tys.
wartość firmy
325 tys.
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
Adres
UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA, 4
Kod pocztowy
95-050
Rejestracja
2019-06-07
Rozpoczęcie działalności
2019-06-07
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mediahouse filmowanie osiągnęła 195 344 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 195 256 zł. Pozostałe przychody to 88 zł.
Całkowite koszty wyniosły 161 572 zł.
Zysk netto wyniósł 33 684 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 344 zł w 2022 roku.
• 192 307 zł w 2021 roku.
• 124 325 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 684 zł w 2022 roku.
• 82 037 zł w 2021 roku.
• 30 311 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mediahouse filmowanie wynosi 325 415 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 60 449 zł a 488 359 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 325 415 zł w 2022 roku.
• 491 540 zł w 2021 roku.
• 238 047 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mediahouse filmowanie wyniosła 130 601 zł.
a
ktywa obrotowe to 130 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 002 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 601 zł w 2022 roku.
• 85 635 zł w 2021 roku.
• 52 155 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mediahouse filmowanie wyniosły 50 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 002 zł w 2022 roku
• 38 720 zł w 2021 roku
• 6929 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mediahouse filmowanie wykazała przychody na poziomie 195 344 zł.
Organizacja zarobiła 37 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3401 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 850 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3401 zł w 2022 roku
• 8193 zł w 2021 roku
• 3063 zł w 2020 roku

Organizacja Mediahouse filmowanie wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kiełczyński Damian posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Kiełczyńska Aleksandra posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 23.04.2024 jest Kiełczyński Damian kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2019 do 23.04.2024 był Kiełczyński Damian kontrolując 90% udziałów.