QMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000618512
NIP
5542938426
REGON
364458659

Podsumowanie

aktywa
4,6 mln
przychód
10 mln
zysk
81 tys.
wartość firmy
7,4 mln
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
BYDGOSZCZ
Rejestracja
2016-05-16
Rozpoczęcie działalności
2016-05-16
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Qmar osiągnęła 9 996 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 996 249 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 914 920 zł.
Zysk netto wyniósł 81 329 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 853 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 996 249 zł w 2018 roku.
• 5 143 101 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -131 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 329 zł w 2018 roku.
• 213 044 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Qmar wynosi 7 359 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 369 928 zł a 24 990 621 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 768 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 359 409 zł w 2018 roku.
• 4 590 694 zł w 2017 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Qmar wyniosła 4 640 768 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 640 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 640 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 493 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 147 531 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 163 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 640 768 zł w 2018 roku.
• 2 477 209 zł w 2017 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Qmar wyniosły 4 147 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 640 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 083 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 147 531 zł w 2018 roku
• 2 064 165 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2018 roku
• 83% w 2017 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Qmar wykazała przychody na poziomie 9 996 249 zł.
Organizacja zarobiła 98 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 295 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 295 zł w 2018 roku
• 38 370 zł w 2017 roku

Organizacja Qmar wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kryzhanivska Olha posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.10.2021 jest Kryzhanivska Olha kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2016 do 04.10.2021 był Kubasiewicz Marek kontrolując 100% udziałów.