POLTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000598741
NIP
9552387059
REGON
363576463

Podsumowanie

aktywa
3,3 mln
przychód
10 mln
zysk
617 tys.
wartość firmy
10,4 mln
Podstawowe info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
UL. JANA GRUDZIŃSKIEGO, 4
Kod pocztowy
70-675
Rejestracja
2016-01-26
Rozpoczęcie działalności
2016-01-26
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.poltech.pl
Email
biuro@poltech.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, NATOMIAST PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Opis działalności: POLTECH, z siedzibą w Szczecinie, to firma istniejąca na rynku od 2000 roku. ...
W skrócie
  • Projektowanie i budowa instalacji teleinformatycznych
  • Systemy bezpieczeństwa (ppoż, monitoring, alarmy)
  • Instalacje elektryczne i teletechniczne
  • Okablowanie strukturalne, sieci światłowodowe i miedziane

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Poltech osiągnęła 9 976 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 973 968 zł. Pozostałe przychody to 2692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 356 613 zł.
Zysk netto wyniósł 617 355 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 392 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 976 660 zł w 2023 roku.
• 12 135 961 zł w 2022 roku.
• 5 175 113 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 617 355 zł w 2023 roku.
• 527 544 zł w 2022 roku.
• 403 461 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poltech wynosi 10 435 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 315 383 zł a 24 941 649 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 417 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 435 911 zł w 2023 roku.
• 11 448 841 zł w 2022 roku.
• 6 158 364 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Poltech wyniosła 3 256 405 zł.
a
ktywa trwałe to 184 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 072 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 256 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 753 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 502 561 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 256 405 zł w 2023 roku.
• 4 312 724 zł w 2022 roku.
• 2 425 145 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Poltech wyniosły 1 502 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 256 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 201 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 502 561 zł w 2023 roku
• 2 648 691 zł w 2022 roku
• 965 887 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Poltech wykazała przychody na poziomie 9 976 660 zł.
Organizacja zarobiła 767 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 617 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 410 zł w 2023 roku
• 137 500 zł w 2022 roku
• 29 620 zł w 2021 roku

Organizacja Poltech wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Adamski Sławomir posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Wieczorek Krzysztof posiada 29 udziałów, które stanowią 29% firmy.
Grzebyta Andrzej posiada 16 udziałów, które stanowią 16% firmy.
Największym udziałowcem od 12.11.2021 jest Adamski Sławomir kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2019 do 12.11.2021 był Adamski Sławomir kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 04.10.2019 do 31.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Adamski Sławomir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.