PETROMAN PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000564138
NIP
7272796488
REGON
361818844

Podsumowanie

aktywa
10,7 mln
przychód
191,4 mln
zysk
378 tys.
wartość firmy
131,5 mln
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
LUBRANIEC-PARCELE
Adres
, 55
Kod pocztowy
87-890
Rejestracja
2015-06-22
Rozpoczęcie działalności
2015-06-22
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Petroman paliwa osiągnęła 191 392 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 191 392 580 zł. Pozostałe przychody to 97 zł.
Całkowite koszty wyniosły 191 014 449 zł.
Zysk netto wyniósł 378 131 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 713 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 191 392 677 zł w 2023 roku.
• 261 389 569 zł w 2022 roku.
• 176 143 220 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 378 131 zł w 2023 roku.
• 104 415 zł w 2022 roku.
• 1 965 273 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petroman paliwa wynosi 131 502 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 395 046 zł a 478 481 693 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 426 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 131 502 689 zł w 2023 roku.
• 176 788 821 zł w 2022 roku.
• 127 693 415 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Petroman paliwa wyniosła 10 714 848 zł.
a
ktywa trwałe to 1 590 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 124 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 714 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 193 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 521 453 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 442 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 714 848 zł w 2023 roku.
• 12 696 801 zł w 2022 roku.
• 10 643 608 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Petroman paliwa wyniosły 7 521 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 714 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 521 453 zł w 2023 roku
• 9 881 536 zł w 2022 roku
• 7 438 931 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Petroman paliwa wykazała przychody na poziomie 191 392 677 zł.
Organizacja zarobiła 521 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 125 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 378 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 125 zł w 2023 roku
• 49 391 zł w 2022 roku
• 74 467 zł w 2021 roku

Organizacja Petroman paliwa wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Mańkowski Piotr posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mańkowski Marek posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mańkowski Piotr (50% udziałów)
• Mańkowski Marek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.08.2016 do 10.08.2020:
• Mańkowski Piotr (50% udziałów)
• Mańkowski Marek (50% udziałów)
W okresie od 22.06.2015 do 23.08.2016 najwięcej udziałów posiadała Mardofel Karolina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PETROMAN PALIWA

Organizacja Numer KRS
1
0000368319
2
0000384403
3
0000071529
4
0000594589
5
0000181792
6
0000014325
7
0000019201
8
0000104788
9
0000224454
10
0000012718
11
0000504213
12
0000278400
13
0000179355
14
0000089905
15
0000002127
16
0000004887
17
0000231613
18
0000278744
19
0000590409
20
0000004301
21
0000277704
22
0000490433
23
0000162312
24
0000005910
25
0000164218
26
0000199266
27
0000381400
28
0000075959
29
0000147792
30
0000004264