JURASSIC CRYSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000674490
NIP
6492308622
REGON
367079550

Podsumowanie

aktywa
467,6 mln
przychód
558,2 mln
zysk
224 tys.
wartość firmy
723,8 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
ZAWIERCIE
Adres
UL. SAMUELA HULDCZYŃSKIEGO, 16A
Kod pocztowy
42-400
Rejestracja
2017-04-19
Rozpoczęcie działalności
2017-04-19
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Jurassic crystal osiągnęła 558 229 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 558 229 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 558 005 000 zł.
Zysk netto wyniósł 224 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 93 038 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 558 229 000 zł w 2023 roku.
• 571 928 000 zł w 2022 roku.
• 577 882 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 000 zł w 2023 roku.
• 616 000 zł w 2022 roku.
• 75 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jurassic crystal wynosi 723 750 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 240 000 zł a 1 870 412 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 624 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 723 750 917 zł w 2023 roku.
• 671 885 833 zł w 2022 roku.
• 771 846 667 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Jurassic crystal wyniosła 467 603 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 467 603 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 352 603 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 352 603 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 933 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 467 603 000 zł w 2023 roku.
• 384 182 000 zł w 2022 roku.
• 515 056 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 467 603 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Jurassic crystal wykazała przychody na poziomie 558 229 000 zł.
Organizacja zarobiła 246 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 000 zł w 2023 roku
• 61 000 zł w 2022 roku
• 8000 zł w 2021 roku

Organizacja Jurassic crystal wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 20%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Chłosta Michał posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Chłosta Artur posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.