CONPERIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000954959
NIP
5472155793
REGON
362528278

Podsumowanie

aktywa
1,4 mln
przychód
5,7 mln
zysk
1,4 mln
wartość firmy
9,9 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
LESZNO
Adres
UL. WOLIŃSKA, 19
Kod pocztowy
64-100
Rejestracja
2022-02-18
Rozpoczęcie działalności
2015-09-21
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Conperio osiągnęła 5 725 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 725 362 zł. Pozostałe przychody to 61 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 347 778 zł.
Zysk netto wyniósł 1 377 584 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 899 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 725 423 zł w 2023 roku.
• 5 035 276 zł w 2022 roku.
• 4 185 834 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 222 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 377 584 zł w 2023 roku.
• 970 284 zł w 2022 roku.
• 764 710 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Conperio wynosi 9 941 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 613 799 zł a 19 286 180 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 514 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 941 085 zł w 2023 roku.
• 7 759 927 zł w 2022 roku.
• 6 149 407 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Conperio wyniosła 1 401 080 zł.
a
ktywa trwałe to 68 504 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 332 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 401 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 818 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 582 681 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 401 080 zł w 2023 roku.
• 1 253 075 zł w 2022 roku.
• 884 885 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 98%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 168%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Conperio wyniosły 582 681 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 401 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 582 681 zł w 2023 roku
• 557 155 zł w 2022 roku
• 484 870 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Conperio wykazała przychody na poziomie 5 725 423 zł.
Organizacja zarobiła 1 529 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 151 941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 377 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 647 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 941 zł w 2023 roku
• 113 445 zł w 2022 roku
• 76 323 zł w 2021 roku

Organizacja Conperio wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Zając Joanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Zając Mikołaj posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do CONPERIO