DOTCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000493303
NIP
7252072741
REGON
101715011

Podsumowanie

aktywa
4,3 mln
przychód
5,6 mln
zysk
788 tys.
wartość firmy
9,1 mln
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. POMORSKA, 77
Kod pocztowy
90-224
Rejestracja
2014-01-07
Rozpoczęcie działalności
2014-01-07
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.dotconnect.vc
Email
hello@dotconnect.vc
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Dotconnect osiągnęła 5 565 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 564 025 zł. Pozostałe przychody to 1713 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 776 040 zł.
Zysk netto wyniósł 787 985 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 611 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 565 738 zł w 2023 roku.
• 4 279 016 zł w 2022 roku.
• 3 022 531 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 787 985 zł w 2023 roku.
• 987 607 zł w 2022 roku.
• 735 049 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dotconnect wynosi 9 085 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 222 604 zł a 13 914 344 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 800 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 085 035 zł w 2023 roku.
• 8 520 872 zł w 2022 roku.
• 5 932 282 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Dotconnect wyniosła 4 282 749 zł.
a
ktywa trwałe to 551 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 731 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 282 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 963 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 319 277 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 560 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 282 749 zł w 2023 roku.
• 3 227 578 zł w 2022 roku.
• 2 045 823 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Dotconnect wyniosły 1 319 277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 282 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 174 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 319 277 zł w 2023 roku
• 937 220 zł w 2022 roku
• 743 072 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Dotconnect wykazała przychody na poziomie 5 565 738 zł.
Organizacja zarobiła 863 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 787 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6852 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 616 zł w 2023 roku
• 101 997 zł w 2022 roku
• 42 419 zł w 2021 roku

Organizacja Dotconnect wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Franc Marcin posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Rybus Katarzyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 19.05.2020 jest Franc Marcin kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2014 do 19.05.2020 był Franc Marcin kontrolując 100% udziałów.