WIEWIÓRKA LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000823302
NIP
5213887372
REGON
385322455

Podsumowanie

aktywa
1,5 mln
przychód
47 tys.
zysk
-80 tys.
wartość firmy
885 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. CIESZYŃSKA, 9
Kod pocztowy
02-716
Rejestracja
2020-01-15
Rozpoczęcie działalności
2020-01-15
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Wiewiórka leasing osiągnęła 47 352 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 000 zł. Pozostałe przychody to 23 352 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 395 zł.
Strata netto wyniosła 80 395 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 352 zł w 2023 roku.
• 185 966 zł w 2022 roku.
• 498 950 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 395 zł w 2023 roku.
• 78 163 zł w 2022 roku.
• 431 052 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiewiórka leasing wynosi 884 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 551 406 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 221 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 884 956 zł w 2023 roku.
• 1 350 315 zł w 2022 roku.
• 2 911 902 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Wiewiórka leasing wyniosła 1 538 481 zł.
a
ktywa trwałe to 1 323 256 zł.
a
ktywa obrotowe to 215 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 538 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 137 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 400 630 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 538 481 zł w 2023 roku.
• 1 220 112 zł w 2022 roku.
• 1 241 987 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -363%.
Marża netto wyniosła -170%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -90.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Wiewiórka leasing wyniosły 400 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 538 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 400 630 zł w 2023 roku
• 1866 zł w 2022 roku
• 101 903 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Wiewiórka leasing wykazała przychody na poziomie 47 352 zł.
Organizacja zarobiła -80 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 395 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 31 991 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Wiewiórka leasing wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Hirny Piotr posiada 90 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.12.2020 jest Hirny Piotr kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2020 do 17.12.2020 był Hirny Piotr kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WIEWIÓRKA LEASING