MATTE ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000580392
NIP
7010512490
REGON
362726498

Podsumowanie

aktywa
5,5 mln
przychód
11,4 mln
zysk
2,9 mln
wartość firmy
21,6 mln
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
ŁUKÓW
Adres
UL. ŻELECHOWSKA, 22
Kod pocztowy
21-400
Rejestracja
2015-10-13
Rozpoczęcie działalności
2015-10-13
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Matte enterprise osiągnęła 11 398 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 319 372 zł. Pozostałe przychody to 78 874 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 378 524 zł.
Zysk netto wyniósł 2 940 848 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 247 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 398 246 zł w 2022 roku.
• 6 953 208 zł w 2021 roku.
• 2 509 778 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 588 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 940 848 zł w 2022 roku.
• 189 955 zł w 2021 roku.
• -276 155 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matte enterprise wynosi 21 608 024 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 245 800 zł a 41 171 876 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 300 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 608 024 zł w 2022 roku.
• 5 435 457 zł w 2021 roku.
• 1 673 185 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Matte enterprise wyniosła 5 494 819 zł.
a
ktywa trwałe to 369 655 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 125 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 494 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 994 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 500 418 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 078 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 494 819 zł w 2022 roku.
• 3 076 934 zł w 2021 roku.
• 1 110 505 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Matte enterprise wyniosły 2 500 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 494 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 480 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 500 418 zł w 2022 roku
• 3 023 382 zł w 2021 roku
• 1 246 245 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 112% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Matte enterprise wykazała przychody na poziomie 11 398 246 zł.
Organizacja zarobiła 2 945 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 940 848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 996 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4979 zł w 2022 roku
• 7709 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Matte enterprise wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Budner Mariusz posiada 66 udziałów, które stanowią 66% firmy.
Budner Agnieszka posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Największym udziałowcem od 08.12.2015 jest Budner Mariusz kontrolujący 66% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2015 do 08.12.2015 był Readymade Poland kontrolując 100% udziałów.