ANIMATION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539387
NIP
5252606845
REGON
360650271

Podsumowanie

aktywa
2,7 mln
przychód
6,4 mln
zysk
792 tys.
wartość firmy
9,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. BIELAŃSKA, 4
Kod pocztowy
00-085
Rejestracja
2015-01-16
Rozpoczęcie działalności
2015-01-16
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ ZARZĄD. PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. WICEPREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DRUGIM WICEPREZESEM ZARZĄDU. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE RÓWNIEŻ PROKURENT SAMOISTNY, POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Animation group osiągnęła 6 346 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 346 393 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 554 399 zł.
Zysk netto wyniósł 791 994 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 621 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 346 394 zł w 2023 roku.
• 7 131 918 zł w 2022 roku.
• 6 627 742 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 791 994 zł w 2023 roku.
• 1 312 548 zł w 2022 roku.
• 1 824 888 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Animation group wynosi 9 234 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 835 839 zł a 15 865 984 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 526 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 234 743 zł w 2023 roku.
• 11 746 646 zł w 2022 roku.
• 13 700 757 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Animation group wyniosła 2 694 048 zł.
a
ktywa trwałe to 635 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 058 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 694 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 447 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 262 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 694 048 zł w 2023 roku.
• 2 525 541 zł w 2022 roku.
• 2 905 308 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Animation group wyniosły 246 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 694 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 246 262 zł w 2023 roku
• 203 082 zł w 2022 roku
• 261 693 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Animation group wykazała przychody na poziomie 6 346 394 zł.
Organizacja zarobiła 873 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 791 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 733 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 480 zł w 2023 roku
• 139 528 zł w 2022 roku
• 185 505 zł w 2021 roku

Organizacja Animation group wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Kurek Jakub posiada 400 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Kurek Szczepaniak Monika posiada 280 udziałów, które stanowią 28% firmy.
Kurek Rafał posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Kokociński Miłosz posiada 120 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Największym udziałowcem od 06.06.2024 jest Kurek Jakub kontrolujący 40% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2022 do 06.06.2024:
• Kurek Szczepaniak Monika (28% udziałów)
• Kurek Jakub (28% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2022 do 10.02.2022:
• Kurek Szczepaniak Monika (28% udziałów)
• Kurek Jakub (28% udziałów)