MWMMEDIA. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000657883

NIP

9512426735

REGON

366308094

aktywa

391 tys.

przychód

8 mln

zysk netto

-18 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TRANSPORTOWCÓW, 10C
Kod pocztowy
02-858
Rejestracja
2017-01-10
Rozpoczęcie działalności
2017-01-10
Kapitał zakładowy
30000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki

Organizacja Mwmmedia. osiągnęła 8 021 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 021 326 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 039 044 zł.
Strata netto wyniosła 17 718 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 604 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 021 326 zł w 2022 roku.
• 5399 zł w 2021 roku.
• 2 420 861 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 718 zł w 2022 roku.
• -1 536 417 zł w 2021 roku.
• 28 189 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Mwmmedia. wynosi 5 347 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 053 316 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 068 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 347 551 zł w 2022 roku.
• 2 205 909 zł w 2021 roku.
• 1 726 665 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mwmmedia. wyniosła 390 706 zł.
a
ktywa obrotowe to 390 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -944 941 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 335 647 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 390 706 zł w 2022 roku.
• 3 109 495 zł w 2021 roku.
• 782 277 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 124.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 126.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 640082.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1380.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mwmmedia. wyniosły 1 335 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 342%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 335 647 zł w 2022 roku
• 173 082 zł w 2021 roku
• 4 036 718 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 342% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 516% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mwmmedia. wykazała przychody na poziomie 8 021 326 zł.
Organizacja zarobiła -17 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 6624 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Mwmmedia. wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.188%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.04 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Bork Mirosław posiada 240 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Grzywaczewski Maciej posiada 180 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Walendziak Wiesław posiada 180 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 10.01.2018 jest Bork Mirosław kontrolujący 40% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2017 do 10.01.2018 był Bork Mirosław kontrolując 40% udziałów.