AXTONE SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000534382
NIP
5252420862
REGON
141338161

Podsumowanie

aktywa
588,2 mln
przychód
244,9 mln
zysk
194 tys.
wartość firmy
571,7 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
KAŃCZUGA
Adres
UL. ZIELONA, 2
Kod pocztowy
37-220
Rejestracja
2014-12-19
Rozpoczęcie działalności
2008-03-13
Kapitał zakładowy
103932550,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.axtoneglobal.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Axtone osiągnęła 244 862 484 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 231 078 326 zł. Pozostałe przychody to 13 784 159 zł.
Całkowite koszty wyniosły 230 884 443 zł.
Zysk netto wyniósł 193 882 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 974 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 244 862 484 zł w 2022 roku.
• 238 558 008 zł w 2021 roku.
• 254 520 825 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 472 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 882 zł w 2022 roku.
• 6 599 365 zł w 2021 roku.
• 18 607 966 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Axtone wynosi 571 713 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 938 824 zł a 2 174 380 964 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 525 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 571 713 617 zł w 2022 roku.
• 592 987 152 zł w 2021 roku.
• 646 713 909 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Axtone wyniosła 588 193 584 zł.
a
ktywa trwałe to 289 288 531 zł.
a
ktywa obrotowe to 298 905 053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 588 193 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 543 595 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 598 343 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 512 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 588 193 584 zł w 2022 roku.
• 582 101 247 zł w 2021 roku.
• 597 924 185 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Axtone wyniosły 44 598 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 588 193 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 202 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 598 343 zł w 2022 roku
• 38 699 889 zł w 2021 roku
• 61 122 192 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Axtone wykazała przychody na poziomie 244 862 484 zł.
Organizacja zarobiła 2 901 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 707 883 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 93% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 436 471 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 707 883 zł w 2022 roku
• 7 514 148 zł w 2021 roku
• 8 767 011 zł w 2020 roku

Organizacja Axtone wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Itt Italia S.r.l. posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.03.2017 jest Itt Italia S.r.l. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.12.2014 do 06.03.2017 był Orient International 1 S.a.r.l. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AXTONE

Organizacja Numer KRS
1
0000572102
2
0000039310
3
0000192215
4
0000155769
5
0000093623
6
0000051185
7
0000270449
8
0000354410
9
0000216837
10
0000006835
11
0000281374
12
0000298838
13
0000601872
14
0000724084
15
0000041410
16
0000369130
17
0000245357
18
0000036552
19
0000022942
20
0000066315
21
0000210106
22
0000098376
23
0000391105
24
0000060480
25
0000024977
26
0000610311
27
0000069009
28
0000654630
29
0000182381
30
0000551087