MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000146125
NIP
5252256730
REGON
015314853

Podsumowanie

aktywa
1,3 mld
przychód
1,1 mld
zysk
2,7 mln
wartość firmy
1,3 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
WŁOŚCIAŃSKA, 52
Kod pocztowy
01-710
Rejestracja
2003-01-07
Rozpoczęcie działalności
2003-01-01
Kapitał zakładowy
566758000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.mza.waw.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Miejskie zakłady autobusowe osiągnęła 1 137 327 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 128 920 672 zł. Pozostałe przychody to 8 406 342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 126 183 046 zł.
Zysk netto wyniósł 2 737 625 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 655 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 137 327 013 zł w 2023 roku.
• 1 117 223 611 zł w 2022 roku.
• 903 004 601 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5 748 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 737 625 zł w 2023 roku.
• 472 518 zł w 2022 roku.
• -29 943 435 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miejskie zakłady autobusowe wynosi 1 341 198 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 27 376 254 zł a 3 050 829 077 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 924 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 341 198 962 zł w 2023 roku.
• 1 316 683 048 zł w 2022 roku.
• 1 096 625 911 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Miejskie zakłady autobusowe wyniosła 1 294 055 074 zł.
a
ktywa trwałe to 958 996 561 zł.
a
ktywa obrotowe to 335 058 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 294 055 074 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 762 707 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 531 347 805 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 343 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 294 055 074 zł w 2023 roku.
• 1 314 815 263 zł w 2022 roku.
• 1 266 438 488 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Miejskie zakłady autobusowe wyniosły 531 347 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 294 055 074 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 922 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 531 347 805 zł w 2023 roku
• 554 845 619 zł w 2022 roku
• 606 941 363 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Miejskie zakłady autobusowe wykazała przychody na poziomie 1 137 327 013 zł.
Organizacja zarobiła 3 947 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 209 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 737 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 878 107 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 209 551 zł w 2023 roku
• 415 152 zł w 2022 roku
• 758 340 zł w 2021 roku

Organizacja Miejskie zakłady autobusowe wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 9%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Miasto Stołeczne Warszawa posiada 1133516 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.09.2022 jest Miasto Stołeczne Warszawa kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2021 do 08.09.2022 była Miasto Stołeczne Warszawa kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 04.01.2021 do 02.04.2021 najwięcej udziałów posiadała Miasto Stołeczne Warszawa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE

Organizacja Numer KRS
1
0000027194
2
0000057850
3
0000499121
4
0000125412
5
0000813230
6
0000099681
7
0001000485
8
0000332741
9
0000058568
10
0000111252
11
0000323711
12
0000406721
13
0000116702
14
0000076836
15
0000077474
16
0000021693
17
0000013941
18
0000076705
19
0000135608
20
0000071732
21
0000186615
22
0000206762
23
0000132903
24
0000067030
25
0000044561
26
0000027173
27
0000145910
28
0000025692
29
0000146121
30
0000145278