MTRANS KRASOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000848684
NIP
9930677339
REGON
386439410

Podsumowanie

aktywa
7,2 mln
przychód
10 mln
zysk
-1,1 mln
wartość firmy
6,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KOSZYCE MAŁE
Adres
UL. ŹRÓDLANA, 25
Kod pocztowy
33-111
Rejestracja
2020-07-02
Rozpoczęcie działalności
2020-07-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mtrans krasoń osiągnęła 9 996 774 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 996 774 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 052 100 zł.
Strata netto wyniosła 1 055 326 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 998 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 996 774 zł w 2022 roku.
• 6 251 755 zł w 2021 roku.
• 6 251 755 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -527 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 055 326 zł w 2022 roku.
• 1 131 874 zł w 2021 roku.
• 1 131 874 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mtrans krasoń wynosi 6 725 676 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 991 935 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 362 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 725 676 zł w 2022 roku.
• 9 547 987 zł w 2021 roku.
• 9 547 987 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mtrans krasoń wyniosła 7 166 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 166 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 166 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 81 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 084 485 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 583 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 166 032 zł w 2022 roku.
• 4 833 431 zł w 2021 roku.
• 4 833 431 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,294%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -647.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mtrans krasoń wyniosły 7 084 485 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 166 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 542 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 084 485 zł w 2022 roku
• 3 696 557 zł w 2021 roku
• 3 696 557 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 76% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mtrans krasoń wykazała przychody na poziomie 9 996 774 zł.
Organizacja zarobiła -1 055 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 055 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 131 252 zł w 2021 roku
• 131 252 zł w 2021 roku

Organizacja Mtrans krasoń wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki