GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000774207
NIP
6762074313
REGON
351536639

Podsumowanie

aktywa
2,5 mln
przychód
9,9 mln
zysk
193 tys.
wartość firmy
7,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. PODWALE, 6
Kod pocztowy
31-118
Rejestracja
2019-03-01
Rozpoczęcie działalności
1998-11-09
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Główna księgarnia naukowa osiągnęła 9 860 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 860 839 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 667 397 zł.
Zysk netto wyniósł 193 442 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -697 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 860 845 zł w 2023 roku.
• 9 976 472 zł w 2022 roku.
• 10 156 030 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -86 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 442 zł w 2023 roku.
• 67 679 zł w 2022 roku.
• 626 504 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Główna księgarnia naukowa wynosi 7 874 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 526 500 zł a 24 652 112 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -810 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 874 163 zł w 2023 roku.
• 7 448 198 zł w 2022 roku.
• 10 055 489 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Główna księgarnia naukowa wyniosła 2 447 049 zł.
a
ktywa trwałe to 26 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 896 987 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 523 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 447 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 702 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 745 049 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -177 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 447 049 zł w 2023 roku.
• 2 751 948 zł w 2022 roku.
• 4 072 621 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Główna księgarnia naukowa wyniosły 1 745 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 447 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -177 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 745 049 zł w 2023 roku
• 2 049 948 zł w 2022 roku
• 3 034 240 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Główna księgarnia naukowa wykazała przychody na poziomie 9 860 845 zł.
Organizacja zarobiła 243 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 442 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8270 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 619 zł w 2023 roku
• 24 840 zł w 2022 roku
• 36 232 zł w 2021 roku

Organizacja Główna księgarnia naukowa wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA