VRTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000579812
NIP
8371817403
REGON
362723962

Podsumowanie

aktywa
2,6 mln
przychód
10,5 mln
zysk
931 tys.
wartość firmy
11,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. STAWKI, 2A
Kod pocztowy
00-193
Rejestracja
2015-10-12
Rozpoczęcie działalności
2015-10-12
Kapitał zakładowy
340000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Vrtech osiągnęła 10 544 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 544 089 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 613 013 zł.
Zysk netto wyniósł 931 076 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 506 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 544 089 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
• 3 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 133 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 931 076 zł w 2022 roku.
• -2400 zł w 2021 roku.
• -27 349 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vrtech wynosi 11 582 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 829 272 zł a 26 360 222 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 654 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 582 970 zł w 2022 roku.
• 130 965 zł w 2021 roku.
• 132 766 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Vrtech wyniosła 2 563 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 563 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 563 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 105 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 457 880 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 366 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 563 576 zł w 2022 roku.
• 187 295 zł w 2021 roku.
• 186 742 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Vrtech wyniosły 1 457 880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 563 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 457 880 zł w 2022 roku
• 12 675 zł w 2021 roku
• 9723 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Vrtech wykazała przychody na poziomie 10 544 089 zł.
Organizacja zarobiła 1 050 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 568 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 931 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 081 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 568 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Vrtech wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Labinvest posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.08.2023 jest Labinvest kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2022 do 30.08.2023 był Labinvest kontrolując 38% udziałów.
W okresie od 12.10.2015 do 24.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Stęborowski Roman . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.