"WAWRZYNOWICZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000371388
NIP
7851788606
REGON
301592329

Podsumowanie

aktywa
2,3 mln
przychód
11,9 mln
zysk
44 tys.
wartość firmy
9,1 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ŚREM
Adres
GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 35
Kod pocztowy
63-100
Rejestracja
2010-11-29
Rozpoczęcie działalności
2010-11-03
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "wawrzynowicz" osiągnęła 11 928 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 927 915 zł. Pozostałe przychody to 892 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 883 464 zł.
Zysk netto wyniósł 44 451 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 253 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 928 806 zł w 2022 roku.
• 11 881 893 zł w 2021 roku.
• 10 849 355 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 451 zł w 2022 roku.
• 438 611 zł w 2021 roku.
• 49 630 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wawrzynowicz" wynosi 9 129 738 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 444 510 zł a 29 822 016 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 129 738 zł w 2022 roku.
• 10 641 763 zł w 2021 roku.
• 8 068 525 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "wawrzynowicz" wyniosła 2 295 046 zł.
a
ktywa trwałe to 279 966 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 015 079 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 295 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 332 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 962 517 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -156 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 295 046 zł w 2022 roku.
• 2 498 246 zł w 2021 roku.
• 2 389 544 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "wawrzynowicz" wyniosły 962 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 295 046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -291 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 962 517 zł w 2022 roku
• 1 210 169 zł w 2021 roku
• 1 540 077 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "wawrzynowicz" wykazała przychody na poziomie 11 928 806 zł.
Organizacja zarobiła 60 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 162 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 451 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1682 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 162 zł w 2022 roku
• 104 984 zł w 2021 roku
• 13 732 zł w 2020 roku

Organizacja "wawrzynowicz" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Wawrzynowicz Lidia posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.