WEGA INVEST PLUCIŃSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000576026
NIP
9552378712
REGON
362509335

Podsumowanie

aktywa
15,1 mln
przychód
16,4 mln
zysk
7,8 mln
wartość firmy
50,6 mln
Podstawowe info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
RESKO
Adres
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 14C
Kod pocztowy
72-315
Rejestracja
2015-09-17
Rozpoczęcie działalności
2015-09-17
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Wega invest plucińscy osiągnęła 16 379 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 368 820 zł. Pozostałe przychody to 11 028 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 538 479 zł.
Zysk netto wyniósł 7 830 341 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 175 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 379 848 zł w 2022 roku.
• 13 295 798 zł w 2021 roku.
• 10 795 606 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 522 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 830 341 zł w 2022 roku.
• 6 907 587 zł w 2021 roku.
• 5 817 493 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Wega invest plucińscy wynosi 50 629 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 388 145 zł a 109 624 770 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 343 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 629 406 zł w 2022 roku.
• 42 177 677 zł w 2021 roku.
• 35 010 185 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Wega invest plucińscy wyniosła 15 074 218 zł.
a
ktywa trwałe to 817 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 256 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 074 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 184 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 890 025 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 212 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 074 218 zł w 2022 roku.
• 8 891 599 zł w 2021 roku.
• 7 073 047 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Wega invest plucińscy wyniosły 3 890 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 074 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 694 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 890 025 zł w 2022 roku
• 1 313 647 zł w 2021 roku
• 1 015 526 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Wega invest plucińscy wykazała przychody na poziomie 16 379 848 zł.
Organizacja zarobiła 9 795 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 964 989 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 830 341 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 392 998 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 964 989 zł w 2022 roku
• 1 130 717 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Wega invest plucińscy wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.6%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki