MAXIMUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000551855
NIP
5242778415
REGON
361233196

Podsumowanie

aktywa
136 tys.
przychód
57 tys.
zysk
172
wartość firmy
129 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. JARZĘBINOWA, 6
Kod pocztowy
05-077
Rejestracja
2015-04-02
Rozpoczęcie działalności
2015-04-02
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Maximus finance osiągnęła 57 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4300 zł. Pozostałe przychody to 53 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4128 zł.
Zysk netto wyniósł 172 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -56 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 300 zł w 2022 roku.
• 206 604 zł w 2021 roku.
• 141 128 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 zł w 2022 roku.
• 57 336 zł w 2021 roku.
• -46 979 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maximus finance wynosi 128 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1724 zł a 480 174 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -53 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 922 zł w 2022 roku.
• 457 040 zł w 2021 roku.
• 141 041 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Maximus finance wyniosła 135 827 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5649 zł.
a
ktywa obrotowe to 130 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 120 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 783 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 827 zł w 2022 roku.
• 129 512 zł w 2021 roku.
• 113 325 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -1,224%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -231.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Maximus finance wyniosły 15 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 783 zł w 2022 roku
• 9568 zł w 2021 roku
• 50 718 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Maximus finance wykazała przychody na poziomie 57 300 zł.
Organizacja zarobiła 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 9394 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Maximus finance wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Dąbrowski Norbert posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.05.2015 jest Dąbrowski Norbert kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.04.2015 do 12.05.2015:
• Rosiński Artur (50% udziałów)
• Nakonieczny Artur (50% udziałów)

Podobne organizacje do MAXIMUS FINANCE

Organizacja Numer KRS
1
0000736371
2
0000688187
3
0000042351
4
0000606568
5
0000138959
6
0000730367
7
0000901652
8
0000467389
9
0000632237
10
0000734580
11
0000600028
12
0000841993
13
0000823302
14
0000900880
15
0000691446
16
0000211173
17
0000343431
18
0000772733
19
0000027836
20
0000604043
21
0000647225
22
0000764179
23
0000291296
24
0000230767
25
0000489328
26
0000762042
27
0000990174
28
0000439065
29
0000538792
30
0000550503