PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ROYAL" POŚPIECH SPÓŁKA JAWNA KRS
0000303290
NIP
5730208282
REGON
152190474

Podsumowanie

aktywa
2,3 mln
przychód
10 mln
zysk
-671 tys.
wartość firmy
6,8 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
CZĘSTOCHOWA
Adres
UL. GEN. MIECZYSŁAWA DĄBKOWSKIEGO, 9
Kod pocztowy
42-217
Rejestracja
2008-04-08
Rozpoczęcie działalności
1993-01-06
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSZYSCY WSPÓLNICY UPRAWNIENI SĄ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "royal" pośpiech osiągnęła 9 971 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 968 541 zł. Pozostałe przychody to 2955 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 639 710 zł.
Strata netto wyniosła 671 169 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 103 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 971 496 zł w 2023 roku.
• 10 803 705 zł w 2022 roku.
• 10 085 851 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -115 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -671 169 zł w 2023 roku.
• -630 982 zł w 2022 roku.
• 382 844 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowe "royal" pośpiech wynosi 6 753 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 928 741 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 198 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 753 016 zł w 2023 roku.
• 7 811 199 zł w 2022 roku.
• 8 917 778 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowe "royal" pośpiech wyniosła 2 274 332 zł.
a
ktywa trwałe to 1 358 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 916 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 274 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 133 862 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -458 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 274 332 zł w 2023 roku.
• 2 722 809 zł w 2022 roku.
• 2 769 107 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -478%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowe "royal" pośpiech wyniosły 2 133 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 274 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 133 862 zł w 2023 roku
• 1 911 171 zł w 2022 roku
• 1 885 770 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "royal" pośpiech wykazała przychody na poziomie 9 971 496 zł.
Organizacja zarobiła -671 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -671 169 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "royal" pośpiech wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ROYAL" POŚPIECH

Organizacja Numer KRS
1
0000017542
2
0000186462
3
0000513939
4
0000834591
5
0000099097
6
0000299548
7
0000045634
8
0000008171
9
0000027378
10
0000394040
11
0000037629
12
0000506460
13
0000000974
14
0000150452
15
0000487852
16
0000356320
17
0000173991
18
0000204863
19
0000050964
20
0000211675
21
0000826842
22
0000588108
23
0000166039
24
0000583441
25
0000688781
26
0000130005
27
0000253653
28
0000762818
29
0000003805
30
0000133677