PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO FIRMA MARCINKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000139767
NIP
6981646212
REGON
411166225

Podsumowanie

aktywa
89,1 mln
przychód
371,8 mln
zysk
492 tys.
wartość firmy
264 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ZBĘCHY POLE
Adres
, 8
Kod pocztowy
64-010
Rejestracja
2002-12-03
Rozpoczęcie działalności
2000-07-03
Kapitał zakładowy
1300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przedsiębiorstwo przetwórstwa mięsnego firma marcinkowscy osiągnęła 371 761 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 371 672 719 zł. Pozostałe przychody to 88 506 zł.
Całkowite koszty wyniosły 371 180 650 zł.
Zysk netto wyniósł 492 069 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 093 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 371 761 225 zł w 2022 roku.
• 355 180 291 zł w 2021 roku.
• 411 993 553 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -117 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 492 069 zł w 2022 roku.
• 4 653 253 zł w 2021 roku.
• 15 532 338 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo przetwórstwa mięsnego firma marcinkowscy wynosi 263 991 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 920 694 zł a 929 403 063 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 999 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 263 991 614 zł w 2022 roku.
• 272 703 282 zł w 2021 roku.
• 362 254 443 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo przetwórstwa mięsnego firma marcinkowscy wyniosła 89 058 332 zł.
a
ktywa trwałe to 39 143 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 914 714 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 89 058 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 910 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 148 306 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 754 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 89 058 332 zł w 2022 roku.
• 78 944 272 zł w 2021 roku.
• 86 026 941 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Przedsiębiorstwo przetwórstwa mięsnego firma marcinkowscy wyniosły 70 148 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 89 058 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 656 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 148 306 zł w 2022 roku
• 55 873 062 zł w 2021 roku
• 52 076 646 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przedsiębiorstwo przetwórstwa mięsnego firma marcinkowscy wykazała przychody na poziomie 371 761 225 zł.
Organizacja zarobiła 529 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 567 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 492 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -69 944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 567 zł w 2022 roku
• 1 082 650 zł w 2021 roku
• 3 708 466 zł w 2020 roku

Organizacja Przedsiębiorstwo przetwórstwa mięsnego firma marcinkowscy wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Marcinkowski Bogdan posiada 650 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Marcinkowski Zbigniew posiada 650 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Marcinkowski Zbigniew (50% udziałów)
• Marcinkowski Bogdan (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.12.2002 do 07.12.2005:
• Marcinkowski Zbigniew (50% udziałów)
• Marcinkowski Bogdan (50% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO FIRMA MARCINKOWSCY

Organizacja Numer KRS
1
0000413648
2
0000178612
3
0000230447
4
0000353413
5
0000897870
6
0000008659
7
0000808957
8
0000029846
9
0000021005
10
0000431050
11
0000096677
12
0000170356
13
0000224592
14
0000804408
15
0000109999
16
0000772806
17
0000053340
18
0000133429
19
0000156823
20
0000498566
21
0000403350
22
0000229180
23
0000281684
24
0000589384
25
0000786603
26
0000067824
27
0000328199
28
0000427658
29
0000359555
30
0000053313