TOYOCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000651061
NIP
6972328760
REGON
366017468

Podsumowanie

aktywa
134,3 mln
przychód
205,2 mln
zysk
487 tys.
wartość firmy
149,1 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
LESZNO
Adres
AL. ALEJE MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 4
Kod pocztowy
64-100
Rejestracja
2016-12-06
Rozpoczęcie działalności
2016-12-06
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Toyocar osiągnęła 205 230 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 205 213 184 zł. Pozostałe przychody to 17 156 zł.
Całkowite koszty wyniosły 204 726 187 zł.
Zysk netto wyniósł 486 997 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 639 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 205 230 341 zł w 2022 roku.
• 156 430 138 zł w 2021 roku.
• 128 434 831 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -118 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 486 997 zł w 2022 roku.
• 5 198 132 zł w 2021 roku.
• 2 748 612 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toyocar wynosi 149 059 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 869 968 zł a 513 075 852 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 305 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 149 059 229 zł w 2022 roku.
• 136 060 121 zł w 2021 roku.
• 105 001 745 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Toyocar wyniosła 134 247 257 zł.
a
ktywa trwałe to 57 399 928 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 847 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 247 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 721 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 525 905 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 016 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 247 257 zł w 2022 roku.
• 58 089 570 zł w 2021 roku.
• 41 705 683 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Toyocar wyniosły 120 525 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 247 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 658 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 525 905 zł w 2022 roku
• 43 448 460 zł w 2021 roku
• 30 526 915 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Toyocar wykazała przychody na poziomie 205 230 341 zł.
Organizacja zarobiła 721 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 234 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 486 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 234 432 zł w 2022 roku
• 907 742 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Toyocar wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki