J. GRZESIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000967234
NIP
1133056589
REGON
521793649

Podsumowanie

aktywa
17,5 mln
przychód
21,1 mln
zysk
16,5 mln
wartość firmy
92,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. OSTROBRAMSKA, 77
Kod pocztowy
04-175
Rejestracja
2022-04-20
Rozpoczęcie działalności
2022-04-20
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja J. grzesiak osiągnęła 21 088 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 940 152 zł. Pozostałe przychody to 148 378 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 437 108 zł.
Zysk netto wyniósł 16 503 043 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 544 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 088 530 zł w 2023 roku.
• 39 984 344 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8 251 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 503 043 zł w 2023 roku.
• 32 373 394 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J. grzesiak wynosi 92 523 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 452 283 zł a 231 042 608 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 261 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 523 476 zł w 2023 roku.
• 180 504 853 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów J. grzesiak wyniosła 17 465 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 465 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 465 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 603 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 862 579 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 732 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 465 622 zł w 2023 roku.
• 33 966 271 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania J. grzesiak wyniosły 862 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 465 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 431 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 862 579 zł w 2023 roku
• 1 492 877 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja J. grzesiak wykazała przychody na poziomie 21 088 530 zł.
Organizacja zarobiła 20 433 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 930 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 503 043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 965 272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 930 544 zł w 2023 roku
• 7 595 030 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja J. grzesiak wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki