SŁODOWY PRODUKCJA AUDIOWIZUALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000894109
NIP
9681000832
REGON
388644656

Podsumowanie

aktywa
69 tys.
przychód
204 tys.
zysk
27 tys.
wartość firmy
279 tys.
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
BRZEZINY
Adres
UL. WROCŁAWSKA, 19
Kod pocztowy
62-874
Rejestracja
2021-04-12
Rozpoczęcie działalności
2021-04-12
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Słodowy produkcja audiowizualna osiągnęła 204 016 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 204 016 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 177 001 zł.
Zysk netto wyniósł 27 016 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 204 016 zł w 2023 roku.
• 124 022 zł w 2022 roku.
• 87 972 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 016 zł w 2023 roku.
• 4119 zł w 2022 roku.
• 10 050 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Słodowy produkcja audiowizualna wynosi 278 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 638 zł a 510 041 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 278 712 zł w 2023 roku.
• 113 532 zł w 2022 roku.
• 110 135 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Słodowy produkcja audiowizualna wyniosła 68 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 696 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 880 zł w 2023 roku.
• 32 160 zł w 2022 roku.
• 20 598 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Słodowy produkcja audiowizualna wyniosły 22 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 696 zł w 2023 roku
• 12 991 zł w 2022 roku
• 5549 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Słodowy produkcja audiowizualna wykazała przychody na poziomie 204 016 zł.
Organizacja zarobiła 30 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3339 zł w 2023 roku
• 551 zł w 2022 roku
• 1072 zł w 2021 roku

Organizacja Słodowy produkcja audiowizualna wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Słodowy Szymon posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Słodowy Michał posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 15.07.2022 jest Słodowy Szymon kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.04.2021 do 15.07.2022 był Słodowy Szymon kontrolując 80% udziałów.