HE4 ROZALIN 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000829791
NIP
5272921811
REGON
385616346

Podsumowanie

aktywa
41,1 mln
przychód
1,4 mln
zysk
215 tys.
wartość firmy
2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TOWAROWA, 28
Kod pocztowy
00-839
Rejestracja
2020-02-20
Rozpoczęcie działalności
2020-02-20
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja He4 rozalin 1 osiągnęła 1 401 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 277 710 zł. Pozostałe przychody to 1 123 295 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 831 zł.
Zysk netto wyniósł 214 879 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 350 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 401 004 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 879 zł w 2023 roku.
• -1440 zł w 2022 roku.
• -1440 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji He4 rozalin 1 wynosi 1 955 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 161 736 zł a 3 502 511 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 488 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 955 255 zł w 2023 roku.
• 578 zł w 2022 roku.
• 1658 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów He4 rozalin 1 wyniosła 41 086 247 zł.
a
ktywa trwałe to 32 896 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 190 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 086 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 215 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 870 598 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 271 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 086 247 zł w 2023 roku.
• 5788 zł w 2022 roku.
• 5457 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania He4 rozalin 1 wyniosły 40 870 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 086 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 217 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 870 598 zł w 2023 roku
• 5018 zł w 2022 roku
• 3247 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja He4 rozalin 1 wykazała przychody na poziomie 1 401 004 zł.
Organizacja zarobiła 286 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 848 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja He4 rozalin 1 wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Eu Industrial Club Iv Scsp posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.06.2023 jest Eu Industrial Club Iv Scsp kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.02.2020 do 15.06.2023 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.