COFEINA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000695016
NIP
9542782073
REGON
368274732

Podsumowanie

aktywa
653 tys.
przychód
1 mln
zysk
108 tys.
wartość firmy
1,4 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. KONIKÓW POLNYCH, 4
Kod pocztowy
40-644
Rejestracja
2017-09-15
Rozpoczęcie działalności
2017-09-15
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.cofeina.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Opis działalności: Cofeina Studio to renomowane studio nagrań specjalizujące się w profesjonalnej ...
W skrócie
  • Profesjonalne nagrania lektorskie w różnych językach
  • Szeroka baza głosów native speakerów z 40 krajów
  • Kompleksowe usługi produkcji i postprodukcji dźwięku
  • Produkcja muzyki na zamówienie, reklamy, filmy, gry, animacje

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cofeina studio osiągnęła 1 017 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 017 180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 909 189 zł.
Zysk netto wyniósł 107 991 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 169 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 017 180 zł w 2023 roku.
• 899 466 zł w 2022 roku.
• 698 027 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 991 zł w 2023 roku.
• 57 190 zł w 2022 roku.
• 91 556 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cofeina studio wynosi 1 421 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 311 354 zł a 2 542 950 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 421 436 zł w 2023 roku.
• 1 047 798 zł w 2022 roku.
• 1 008 077 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cofeina studio wyniosła 652 917 zł.
a
ktywa trwałe to 357 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 295 750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 652 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 415 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 778 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 652 917 zł w 2023 roku.
• 516 803 zł w 2022 roku.
• 564 955 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Cofeina studio wyniosły 237 778 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 652 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 778 zł w 2023 roku
• 224 279 zł w 2022 roku
• 329 621 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cofeina studio wykazała przychody na poziomie 1 017 180 zł.
Organizacja zarobiła 107 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 18 075 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Cofeina studio wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Greń Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Greń Juliusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.