SYNCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000687855
NIP
5542952461
REGON
367829056

Podsumowanie

aktywa
6,9 mln
przychód
10 mln
zysk
126 tys.
wartość firmy
7,8 mln
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
NIWY
Adres
UL. KARPACKA, 1A
Kod pocztowy
86-031
Rejestracja
2017-07-20
Rozpoczęcie działalności
2017-07-20
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.syncopex.pl
Email
synco@synco-pex.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Synco osiągnęła 9 985 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 976 417 zł. Pozostałe przychody to 8948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 850 151 zł.
Zysk netto wyniósł 126 266 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 997 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 985 365 zł w 2022 roku.
• 8 881 942 zł w 2021 roku.
• 6 497 914 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 266 zł w 2022 roku.
• 661 827 zł w 2021 roku.
• 661 562 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Synco wynosi 7 768 043 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 606 069 zł a 24 963 413 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 553 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 768 043 zł w 2022 roku.
• 9 079 972 zł w 2021 roku.
• 7 489 361 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Synco wyniosła 6 886 661 zł.
a
ktywa trwałe to 755 454 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 131 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 886 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 808 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 078 568 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 377 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 886 661 zł w 2022 roku.
• 5 051 390 zł w 2021 roku.
• 3 010 711 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Synco wyniosły 6 078 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 886 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 215 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 078 568 zł w 2022 roku
• 4 369 563 zł w 2021 roku
• 2 329 150 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Synco wykazała przychody na poziomie 9 985 365 zł.
Organizacja zarobiła 175 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 685 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9937 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 685 zł w 2022 roku
• 5783 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Synco wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki