ADD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000497900
NIP
7811892993
REGON
302647191

Podsumowanie

aktywa
3,3 mld
przychód
9,3 mld
zysk
-125,7 mln
wartość firmy
6,2 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. OBORNICKA, 310A
Kod pocztowy
60-691
Rejestracja
2014-02-13
Rozpoczęcie działalności
2014-02-13
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Add projekt osiągnęła 9 337 856 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 337 856 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 463 597 000 zł.
Strata netto wyniosła 125 741 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 471 528 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 337 856 000 zł w 2021 roku.
• 3 997 280 000 zł w 2020 roku.
• 394 800 000 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 998 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -125 741 000 zł w 2021 roku.
• -184 509 000 zł w 2020 roku.
• -267 737 000 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Add projekt wynosi 6 225 237 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 344 640 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 981 018 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 225 237 333 zł w 2021 roku.
• 2 664 853 333 zł w 2020 roku.
• 263 200 000 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Add projekt wyniosła 3 284 027 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 284 027 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 284 027 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -305 250 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 589 277 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 346 684 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 284 027 000 zł w 2021 roku.
• 2 073 706 000 zł w 2020 roku.
• 590 659 000 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Add projekt wyniosły 3 589 277 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 284 027 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 228 897 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 589 277 000 zł w 2021 roku
• 2 799 038 000 zł w 2020 roku
• 1 131 482 000 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 41.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2021 roku
• 135% w 2020 roku
• 192% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Add projekt wykazała przychody na poziomie 9 337 856 000 zł.
Brak danych

Organizacja Add projekt wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Wiśniewski Rafał posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.03.2019 jest Wiśniewski Rafał kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.04.2014 do 19.03.2019:
• Wiśniewski Rafał (50% udziałów)
• Wiśniewski Mateusz (50% udziałów)
W okresie od 13.02.2014 do 11.04.2014 najwięcej udziałów posiadał Szopiński Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.