PROMOBIL FLEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000319546
NIP
7822459797
REGON
301028161

Podsumowanie

aktywa
241,3 mln
przychód
73,5 mln
zysk
2,9 mln
wartość firmy
71,8 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. MURAWA, 12-18
Kod pocztowy
61-655
Rejestracja
2008-12-11
Rozpoczęcie działalności
2009-03-01
Kapitał zakładowy
2100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Promobil fleet osiągnęła 73 510 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 121 577 zł. Pozostałe przychody to 389 409 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 243 567 zł.
Zysk netto wyniósł 2 878 010 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 875 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 510 986 zł w 2022 roku.
• 53 297 706 zł w 2021 roku.
• 34 828 513 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 472 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 878 010 zł w 2022 roku.
• 4 031 640 zł w 2021 roku.
• 2 228 248 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Promobil fleet wynosi 71 800 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 281 403 zł a 183 777 465 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 475 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 800 766 zł w 2022 roku.
• 62 477 112 zł w 2021 roku.
• 39 896 700 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Promobil fleet wyniosła 241 291 406 zł.
a
ktywa trwałe to 176 150 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 141 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 291 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 041 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 249 536 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 836 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 241 291 406 zł w 2022 roku.
• 184 711 210 zł w 2021 roku.
• 133 113 560 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Promobil fleet wyniosły 226 249 536 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 291 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 169 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 249 536 zł w 2022 roku
• 170 286 213 zł w 2021 roku
• 122 760 627 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Promobil fleet wykazała przychody na poziomie 73 510 986 zł.
Organizacja zarobiła 3 198 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 320 405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 878 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 236 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 320 405 zł w 2022 roku
• 329 109 zł w 2021 roku
• 821 686 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Promobil fleet wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Chwesiuk Roman posiada 2100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Prentki Paweł posiada 2100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Prentki Paweł (50% udziałów)
• Chwesiuk Roman (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.02.2019 do 19.10.2020:
• Prentki Paweł (50% udziałów)
• Malw Capital (50% udziałów)
W okresie od 30.05.2018 do 21.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Prentki Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do PROMOBIL FLEET

Organizacja Numer KRS
1
0000662104
2
0000288472
3
0000650205
4
0000779750
5
0000368784
6
0000604043
7
0000030473
8
0000209147
9
0000196543
10
0000002358
11
0000724919
12
0000036594
13
0000021718
14
0000222133
15
0000729185
16
0000273864
17
0000659517
18
0000937039
19
0000489328
20
0000778463
21
0000068724
22
0000022385
23
0000616727
24
0000011089
25
0000407728
26
0000896933
27
0000430435
28
0000517670
29
0000010251
30
0000626743