PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH "GEOMIAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000194222
NIP
7920003549
REGON
650017922

Podsumowanie

aktywa
14,4 mln
przychód
13,5 mln
zysk
238 tys.
wartość firmy
16,7 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
JAROSŁAW
Adres
KOŚCIUSZKI, 35
Kod pocztowy
37-500
Rejestracja
2004-02-11
Rozpoczęcie działalności
1992-04-23
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przedsiębiorstwo usług geodezyjno-projektowych "geomiar" osiągnęła 13 531 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 908 558 zł. Pozostałe przychody to 622 520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 670 574 zł.
Zysk netto wyniósł 237 983 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 420 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 531 078 zł w 2023 roku.
• 9 981 496 zł w 2022 roku.
• 15 311 793 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 983 zł w 2023 roku.
• 598 325 zł w 2022 roku.
• 2 302 082 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usług geodezyjno-projektowych "geomiar" wynosi 16 662 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 379 834 zł a 35 677 908 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 929 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 662 260 zł w 2023 roku.
• 15 558 752 zł w 2022 roku.
• 25 516 066 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usług geodezyjno-projektowych "geomiar" wyniosła 14 442 251 zł.
a
ktywa trwałe to 7 706 892 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 735 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 442 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 919 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 522 774 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 817 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 442 251 zł w 2023 roku.
• 14 174 601 zł w 2022 roku.
• 11 854 758 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Przedsiębiorstwo usług geodezyjno-projektowych "geomiar" wyniosły 5 522 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 442 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 661 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 522 774 zł w 2023 roku
• 5 493 107 zł w 2022 roku
• 3 721 589 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przedsiębiorstwo usług geodezyjno-projektowych "geomiar" wykazała przychody na poziomie 13 531 078 zł.
Organizacja zarobiła 456 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 218 390 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 983 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 218 390 zł w 2023 roku
• 82 884 zł w 2022 roku
• 396 999 zł w 2021 roku

Organizacja Przedsiębiorstwo usług geodezyjno-projektowych "geomiar" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Połeć Mateusz posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Połeć Jan posiada 39 udziałów, które stanowią 39% firmy.
Magdziak Marcin posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 24.04.2023 jest Połeć Mateusz kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2023 do 24.04.2023 był Kraska Rafał kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2013 do 09.01.2023:
• Kraska Rafał (100% udziałów)
• Połeć Jan (100% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH "GEOMIAR"

Organizacja Numer KRS
1
0000092557
2
0000104090
3
0000822126
4
0000017388
5
0000485384
6
0000039193
7
0000659821
8
0000457381
9
0000269551
10
0000456731
11
0000584144
12
0000331068
13
0000086072
14
0000356447
15
0000230049
16
0000313835
17
0000723784
18
0000104716
19
0000078547
20
0000408119
21
0000186587
22
0000152811
23
0000247694
24
0000750794
25
0000520330
26
0000764550
27
0000019743
28
0000049181
29
0000246763
30
0000652700