"MENESA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000190042
NIP
7822188571
REGON
639851803

Podsumowanie

aktywa
3,7 mln
przychód
9,3 mln
zysk
81 tys.
wartość firmy
7,6 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
JELCZ-LASKOWICE
Adres
ALEJA WOLNOŚCI, 1e
Kod pocztowy
55-230
Rejestracja
2004-01-30
Rozpoczęcie działalności
2000-12-28
Kapitał zakładowy
389000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEJ OSOBY.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "menesa" osiągnęła 9 329 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 329 387 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 248 379 zł.
Zysk netto wyniósł 81 008 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 391 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 329 387 zł w 2023 roku.
• 9 995 079 zł w 2022 roku.
• 10 885 248 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 008 zł w 2023 roku.
• 331 115 zł w 2022 roku.
• 815 393 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "menesa" wynosi 7 578 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 810 079 zł a 23 323 466 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 578 531 zł w 2023 roku.
• 8 961 997 zł w 2022 roku.
• 11 244 221 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "menesa" wyniosła 3 705 600 zł.
a
ktywa trwałe to 564 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 140 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 705 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 379 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 325 722 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 705 600 zł w 2023 roku.
• 3 550 937 zł w 2022 roku.
• 3 430 543 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "menesa" wyniosły 2 325 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 705 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -142 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 325 722 zł w 2023 roku
• 2 252 067 zł w 2022 roku
• 2 462 788 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "menesa" wykazała przychody na poziomie 9 329 387 zł.
Organizacja zarobiła 99 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 420 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 420 zł w 2023 roku
• 72 269 zł w 2022 roku
• 193 401 zł w 2021 roku

Organizacja "menesa" wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ziemkowski Jacek posiada 467 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Sajda Ziemkowska Magdalena posiada 233 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.
Itm Polska posiada 78 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2024 jest Ziemkowski Jacek kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2020 do 06.02.2024 był Jermalonek Józef kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 20.03.2009 do 15.12.2020 najwięcej udziałów posiadała Markowska Szczęśniak Elżbieta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do "MENESA"

Organizacja Numer KRS
1
0000104196
2
0000153004
3
0000373538
4
0000081846
5
0000275154
6
0000720720
7
0000011315
8
0000019380
9
0000959119
10
0000581095
11
0000131208
12
0000546928
13
0000005746
14
0000673518
15
0000368185
16
0000255361
17
0000364458
18
0000081797
19
0000720723
20
0000150184
21
0000479998
22
0000609307
23
0000436210
24
0000237767
25
0000179433
26
0000609343
27
0000574198
28
0000088711
29
0000047541
30
0000042789