DOTSPICE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000130719
NIP
8942611446
REGON
932182436

Podsumowanie

aktywa
957 tys.
przychód
2,2 mln
zysk
107 tys.
wartość firmy
1,9 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. ŚW. MIKOŁAJA, 8-11
Kod pocztowy
50-125
Rejestracja
2002-09-13
Rozpoczęcie działalności
2000-05-22
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
dotspice.com
Email
kontakt@dotspice.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: A) PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Dotspice.com osiągnęła 2 151 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 120 423 zł. Pozostałe przychody to 31 195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 013 145 zł.
Zysk netto wyniósł 107 278 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 151 618 zł w 2022 roku.
• 2 130 036 zł w 2021 roku.
• 2 110 739 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 278 zł w 2022 roku.
• 104 034 zł w 2021 roku.
• 204 731 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dotspice.com wynosi 1 892 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 573 zł a 5 379 046 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 892 099 zł w 2022 roku.
• 1 836 159 zł w 2021 roku.
• 2 226 085 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Dotspice.com wyniosła 956 711 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 956 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 956 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 918 614 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 956 711 zł w 2022 roku.
• 1 002 071 zł w 2021 roku.
• 996 244 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 282%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Dotspice.com wyniosły 918 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 956 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 918 614 zł w 2022 roku
• 1 071 252 zł w 2021 roku
• 1 169 459 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
• 117% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Dotspice.com wykazała przychody na poziomie 2 151 618 zł.
Organizacja zarobiła 108 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1030 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1030 zł w 2022 roku
• 16 434 zł w 2021 roku
• 14 792 zł w 2020 roku

Organizacja Dotspice.com wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Gąsiorek Jarosław posiada 280 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Maciaszek Mateusz posiada 120 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 07.06.2021 jest Gąsiorek Jarosław kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2021 do 07.06.2021 był Gąsiorek Jarosław kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 15.02.2021 do 03.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Gąsiorek Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.