DEEPSOLVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000841313
NIP
5252822945
REGON
386055157

Podsumowanie

aktywa
1,2 mln
przychód
1,1 mln
zysk
44 tys.
wartość firmy
886 tys.
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
UL. KOWALSKA, 5
Kod pocztowy
20-115
Rejestracja
2020-05-13
Rozpoczęcie działalności
2020-05-13
Kapitał zakładowy
97200,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Deepsolver osiągnęła 1 066 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 066 012 zł. Pozostałe przychody to 35 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 022 119 zł.
Zysk netto wyniósł 43 892 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 266 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 066 047 zł w 2023 roku.
• 316 963 zł w 2022 roku.
• 16 733 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 892 zł w 2023 roku.
• -381 922 zł w 2022 roku.
• -378 385 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deepsolver wynosi 886 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 665 118 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 221 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 886 268 zł w 2023 roku.
• 211 309 zł w 2022 roku.
• 11 156 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Deepsolver wyniosła 1 193 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 193 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 193 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -254 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 447 676 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 193 143 zł w 2023 roku.
• 1 153 400 zł w 2022 roku.
• 1 098 350 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Deepsolver wyniosły 1 447 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 193 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 361 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 447 676 zł w 2023 roku
• 1 452 757 zł w 2022 roku
• 1 124 967 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Deepsolver wykazała przychody na poziomie 1 066 047 zł.
Organizacja zarobiła 48 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1085 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4341 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Deepsolver wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Cybulski Tomasz posiada 456 udziałów, które stanowią 23.5% firmy.
Rudiuk Wiktor posiada 456 udziałów, które stanowią 23.5% firmy.
Paczka Dawid posiada 428 udziałów, które stanowią 22% firmy.
Krzesiński Tomasz posiada 390 udziałów, które stanowią 20.1% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rudiuk Wiktor (24% udziałów)
• Cybulski Tomasz (24% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2024 do 08.05.2024 był Cybulski Tomasz kontrolując 35% udziałów.
W okresie od 20.02.2023 do 13.02.2024 najwięcej udziałów posiadał Gołacki Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.