BUDOTEX INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGAT SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000836692
NIP
8992878499
REGON
385881657

Podsumowanie

aktywa
8,6 mln
przychód
10 mln
zysk
469 tys.
wartość firmy
12 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. WYŚCIGOWA, 56G
Kod pocztowy
53-012
Rejestracja
2020-04-02
Rozpoczęcie działalności
2020-04-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
budotexinvest.pl
Email
biuroagat@budotexinvest.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Budotex invest osiągnęła 9 989 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 969 028 zł. Pozostałe przychody to 19 984 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 499 835 zł.
Zysk netto wyniósł 469 193 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 497 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 989 013 zł w 2023 roku.
• 20 858 259 zł w 2022 roku.
• 18 144 012 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 117 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 469 193 zł w 2023 roku.
• 428 754 zł w 2022 roku.
• 12 797 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budotex invest wynosi 11 986 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 450 428 zł a 24 972 531 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 996 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 986 542 zł w 2023 roku.
• 19 202 924 zł w 2022 roku.
• 15 408 033 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Budotex invest wyniosła 8 634 781 zł.
a
ktywa trwałe to 10 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 624 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 634 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 600 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 034 210 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 158 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 634 781 zł w 2023 roku.
• 13 704 455 zł w 2022 roku.
• 20 517 638 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Budotex invest wyniosły 4 034 210 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 634 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 008 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 034 210 zł w 2023 roku
• 8 927 920 zł w 2022 roku
• 16 169 858 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Budotex invest wykazała przychody na poziomie 9 989 013 zł.
Organizacja zarobiła 690 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 220 855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 214 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 220 855 zł w 2023 roku
• 389 324 zł w 2022 roku
• 3002 zł w 2021 roku

Organizacja Budotex invest wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki