FILMNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000818795
NIP
9442266515
REGON
385061150

Podsumowanie

aktywa
68 tys.
przychód
167 tys.
zysk
-9 tys.
wartość firmy
162 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
MNIKÓW
Adres
, 416
Kod pocztowy
32-084
Rejestracja
2019-12-12
Rozpoczęcie działalności
2019-12-12
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Filmnet osiągnęła 167 302 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 167 302 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 176 052 zł.
Strata netto wyniosła 8750 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 302 zł w 2022 roku.
• 178 283 zł w 2021 roku.
• 103 630 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8750 zł w 2022 roku.
• 39 389 zł w 2021 roku.
• 31 896 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Filmnet wynosi 162 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 418 256 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 162 185 zł w 2022 roku.
• 333 623 zł w 2021 roku.
• 224 341 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Filmnet wyniosła 68 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 647 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 181 zł w 2022 roku.
• 80 537 zł w 2021 roku.
• 42 825 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Filmnet wyniosły 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 647 zł w 2022 roku
• 4253 zł w 2021 roku
• 5930 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Filmnet wykazała przychody na poziomie 167 302 zł.
Organizacja zarobiła -8750 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2459 zł w 2021 roku
• 2398 zł w 2020 roku

Organizacja Filmnet wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kochanek Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kochanek Ireneusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.