STUDIO JS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660075
NIP
8272312462
REGON
366402321

Podsumowanie

aktywa
23 tys.
przychód
174 tys.
zysk
9 tys.
wartość firmy
166 tys.
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
STRUMIANY
Adres
UL. KLONOWA, 1
Kod pocztowy
98-260
Rejestracja
2017-01-24
Rozpoczęcie działalności
2017-01-24
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓLKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Studio js osiągnęła 173 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 173 880 zł. Pozostałe przychody to 98 zł.
Całkowite koszty wyniosły 165 193 zł.
Zysk netto wyniósł 8687 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 978 zł w 2023 roku.
• 176 592 zł w 2022 roku.
• 147 696 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8687 zł w 2023 roku.
• 3527 zł w 2022 roku.
• -4584 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Studio js wynosi 166 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 403 zł a 434 946 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 166 135 zł w 2023 roku.
• 140 725 zł w 2022 roku.
• 104 706 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Studio js wyniosła 22 637 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2099 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 637 zł w 2023 roku.
• 14 302 zł w 2022 roku.
• 13 445 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Studio js wyniosły 2099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2099 zł w 2023 roku
• 2451 zł w 2022 roku
• 5122 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Studio js wykazała przychody na poziomie 173 978 zł.
Organizacja zarobiła 9783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1096 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1096 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Studio js wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Szmytka Tomasz posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Szmytka Aneta posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 05.02.2021 jest Szmytka Tomasz kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2017 do 05.02.2021 był Szmytka Tomasz kontrolując 85% udziałów.