LION MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000734662
NIP
8522645881
REGON
380411384

Podsumowanie

aktywa
1,2 mln
przychód
85 tys.
zysk
-28 tys.
wartość firmy
839 tys.
Podstawowe info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
UL. ROMUALDA TRAUGUTTA, 129
Kod pocztowy
71-300
Rejestracja
2018-06-04
Rozpoczęcie działalności
2018-06-04
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Lion media group osiągnęła 85 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 243 zł. Pozostałe przychody to 18 003 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 399 zł.
Strata netto wyniosła 28 156 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 245 zł w 2022 roku.
• 372 442 zł w 2021 roku.
• 268 572 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 156 zł w 2022 roku.
• 281 003 zł w 2021 roku.
• 166 734 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lion media group wynosi 839 195 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 172 613 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 839 195 zł w 2022 roku.
• 2 175 788 zł w 2021 roku.
• 1 438 714 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Lion media group wyniosła 1 224 240 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 940 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 284 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 224 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 043 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 087 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 224 240 zł w 2022 roku.
• 1 209 873 zł w 2021 roku.
• 933 142 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -64%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Lion media group wyniosły 181 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 224 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 087 zł w 2022 roku
• 138 563 zł w 2021 roku
• 142 835 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Lion media group wykazała przychody na poziomie 85 245 zł.
Organizacja zarobiła -25 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3047 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 609 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3047 zł w 2022 roku
• 28 492 zł w 2021 roku
• 19 967 zł w 2020 roku

Organizacja Lion media group wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Klunejko Alexander posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 04.12.2019 jest Klunejko Alexander kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.06.2018 do 04.12.2019 był Klunejko Alexander kontrolując 98% udziałów.