PRZESTER TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000625301
NIP
8943080778
REGON
364787771

Podsumowanie

aktywa
364 tys.
przychód
4,2 mln
zysk
122 tys.
wartość firmy
3,5 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. DESZCZOWA, 21
Kod pocztowy
53-024
Rejestracja
2016-06-24
Rozpoczęcie działalności
2016-06-23
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przester tv osiągnęła 4 209 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 209 955 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 087 851 zł.
Zysk netto wyniósł 122 104 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 444 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 209 955 zł w 2022 roku.
• 7 269 998 zł w 2021 roku.
• 3 570 118 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 104 zł w 2022 roku.
• 607 237 zł w 2021 roku.
• -26 326 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przester tv wynosi 3 492 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 197 765 zł a 10 524 888 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 334 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 492 816 zł w 2022 roku.
• 7 817 485 zł w 2021 roku.
• 2 466 521 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przester tv wyniosła 363 560 zł.
a
ktywa trwałe to 20 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 342 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 363 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 263 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 874 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 363 560 zł w 2022 roku.
• 1 159 921 zł w 2021 roku.
• 303 024 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Przester tv wyniosły 99 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 363 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 874 zł w 2022 roku
• 437 427 zł w 2021 roku
• 187 767 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przester tv wykazała przychody na poziomie 4 209 955 zł.
Organizacja zarobiła 146 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 172 zł w 2022 roku
• 61 391 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Przester tv wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Danek Jarosław posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wąsińska Barbara posiada 13 udziałów, które stanowią 26% firmy.
Wąsiński Piotr posiada 12 udziałów, które stanowią 24% firmy.
Największym udziałowcem od 06.12.2017 jest Danek Jarosław kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.11.2017 do 06.12.2017:
• Wąsiński Piotr (50% udziałów)
• Danek Jarosław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.06.2016 do 28.11.2017:
• Pluskota Łodyga Joanna (50% udziałów)
• Danek Jarosław (50% udziałów)