KADD INVEST STANISŁAW MARCINIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000606568
NIP
9721262143
REGON
363907428

Podsumowanie

aktywa
464 tys.
przychód
168 tys.
zysk
24 tys.
wartość firmy
471 tys.
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
OS. PIASTOWSKIE, 31
Kod pocztowy
61-148
Rejestracja
2016-03-08
Rozpoczęcie działalności
2016-03-08
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Kadd invest stanisław marciniak osiągnęła 167 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 162 575 zł. Pozostałe przychody to 5000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 139 018 zł.
Zysk netto wyniósł 23 557 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -225 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 575 zł w 2022 roku.
• 529 850 zł w 2021 roku.
• 629 271 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 557 zł w 2022 roku.
• 61 840 zł w 2021 roku.
• 91 290 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kadd invest stanisław marciniak wynosi 471 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 235 574 zł a 1 415 283 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -177 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 471 312 zł w 2022 roku.
• 848 290 zł w 2021 roku.
• 985 991 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Kadd invest stanisław marciniak wyniosła 464 268 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5524 zł.
a
ktywa obrotowe to 458 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 464 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 353 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 447 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 464 268 zł w 2022 roku.
• 387 782 zł w 2021 roku.
• 309 237 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Kadd invest stanisław marciniak wyniosły 110 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 464 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 447 zł w 2022 roku
• 57 519 zł w 2021 roku
• 40 814 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Kadd invest stanisław marciniak wykazała przychody na poziomie 167 575 zł.
Organizacja zarobiła 25 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 466 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2330 zł w 2022 roku
• 3745 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Kadd invest stanisław marciniak wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.007%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KADD INVEST STANISŁAW MARCINIAK

Organizacja Numer KRS
1
0000764179
2
0000626743
3
0000535092
4
0000538792
5
0000485772
6
0000884486
7
0000730367
8
0000508124
9
0000632237
10
0000042351
11
0000024987
12
0000288472
13
0000508845
14
0000430435
15
0000791507
16
0000973251
17
0000049511
18
0000523095
19
0000230767
20
0000267848
21
0000779750
22
0000405595
23
0000841993
24
0000683749
25
0000662104
26
0000396280
27
0000448326
28
0000600028
29
0000823302
30
0000558338