KANTOR WYMIANY WALUT "SZACH" ZBIGNIEW SZAREK, ANDRZEJ CHRONOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000304615
NIP
7343120902
REGON
120116646

Podsumowanie

aktywa
1,4 mln
przychód
230,3 mln
zysk
291 tys.
wartość firmy
155,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
NOWY SĄCZ
Adres
DUNAJEWSKIEGO, 10
Kod pocztowy
33-300
Rejestracja
2008-04-24
Rozpoczęcie działalności
2005-11-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WOBEC OSÓB TRZECICH UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Kantor wymiany walut "szach" zbigniew szarek, andrzej chronowski osiągnęła 230 328 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 230 328 818 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 230 037 401 zł.
Zysk netto wyniósł 291 417 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 262 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 230 328 818 zł w 2023 roku.
• 248 248 927 zł w 2022 roku.
• 243 595 116 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 291 417 zł w 2023 roku.
• 354 899 zł w 2022 roku.
• 295 627 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kantor wymiany walut "szach" zbigniew szarek, andrzej chronowski wynosi 155 472 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 754 062 zł a 575 822 044 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 295 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 155 472 274 zł w 2023 roku.
• 167 720 554 zł w 2022 roku.
• 164 336 474 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Kantor wymiany walut "szach" zbigniew szarek, andrzej chronowski wyniosła 1 410 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 410 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 410 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 005 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 405 440 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 410 857 zł w 2023 roku.
• 1 425 086 zł w 2022 roku.
• 1 424 755 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Kantor wymiany walut "szach" zbigniew szarek, andrzej chronowski wyniosły 405 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 410 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 405 440 zł w 2023 roku
• 356 187 zł w 2022 roku
• 415 128 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Kantor wymiany walut "szach" zbigniew szarek, andrzej chronowski wykazała przychody na poziomie 230 328 818 zł.
Organizacja zarobiła 291 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 291 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Kantor wymiany walut "szach" zbigniew szarek, andrzej chronowski wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KANTOR WYMIANY WALUT "SZACH" ZBIGNIEW SZAREK, ANDRZEJ CHRONOWSKI

Organizacja Numer KRS
1
0000531369
2
0000330470
3
0000326640
4
0000266183
5
0000230737
6
0000470671
7
0000006256
8
0000230419
9
0000077537
10
0000206382
11
0000404075
12
0000038195
13
0000008624
14
0000293430
15
0000004754
16
0000219001
17
0000012075
18
0000889965
19
0000373781
20
0000550493
21
0000498207
22
0000017084
23
0000088586
24
0000378337
25
0000444776
26
0000007996
27
0000071692
28
0000005424
29
0000661470
30
0000004197