POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000056844
NIP
5220002334
REGON
010058960

Podsumowanie

aktywa
5 mld
przychód
8,7 mld
zysk
113,7 mln
wartość firmy
6,2 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, 43
Kod pocztowy
02-146
Rejestracja
2001-10-30
Rozpoczęcie działalności
1993-01-14
Kapitał zakładowy
203214923,28 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.lot.com
Email
kontakt@lot.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Polskie linie lotnicze "lot" osiągnęła 8 669 828 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 472 915 845 zł. Pozostałe przychody to 196 913 119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 359 209 872 zł.
Zysk netto wyniósł 113 705 973 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 713 806 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 669 828 964 zł w 2022 roku.
• 3 253 739 061 zł w 2021 roku.
• 3 409 260 827 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 146 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 705 973 zł w 2022 roku.
• -1 327 323 121 zł w 2021 roku.
• -1 041 148 374 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie linie lotnicze "lot" wynosi 6 234 709 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 674 572 410 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 176 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 234 709 867 zł w 2022 roku.
• 2 169 159 374 zł w 2021 roku.
• 2 717 695 451 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Polskie linie lotnicze "lot" wyniosła 4 997 505 257 zł.
a
ktywa trwałe to 2 501 187 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 496 317 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 997 505 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -620 477 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 617 982 539 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 085 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 997 505 257 zł w 2022 roku.
• 5 000 213 407 zł w 2021 roku.
• 4 752 044 938 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Polskie linie lotnicze "lot" wyniosły 5 617 982 539 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 997 505 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 327 991 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 617 982 539 zł w 2022 roku
• 5 734 396 662 zł w 2021 roku
• 4 158 905 072 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Polskie linie lotnicze "lot" wykazała przychody na poziomie 8 669 828 964 zł.
Organizacja zarobiła 147 225 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 519 141 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 705 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 722 464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 519 141 zł w 2022 roku
• 11 176 484 zł w 2021 roku
• 117 048 137 zł w 2020 roku

Organizacja Polskie linie lotnicze "lot" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Transport lotniczy pasażerski".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 40%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT"

Organizacja Numer KRS
1
0000034309
2
0000037666
3
0000886145
4
0000574061
5
0000171459
6
0000283439
7
0000297931
8
0000403451
9
0000676267
10
0000892063
11
0000927346
12
0000868794
13
0000686416
14
0000441533
15
0000339408
16
0000191757
17
0000360337
18
0000316519
19
0000101091
20
0000101110
21
0000101118
22
0000101138
23
0000101151
24
0000101189
25
0000101199
26
0000101265
27
0000101338
28
0000101409
29
0000101427
30
0000101487