PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-HANDLOWE "BOBREK" SPÓŁKA JAWNA J.MAŁEK, B.MACIANTY KRS
0000049077
NIP
6290005870
REGON
271191636

Podsumowanie

aktywa
131,2 mln
przychód
291,2 mln
zysk
267 tys.
wartość firmy
241,1 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
DĄBROWA GÓRNICZA
Adres
ROŹDZIEŃSKIEGO, 1
Kod pocztowy
41-308
Rejestracja
2001-09-28
Rozpoczęcie działalności
1992-01-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. PROWADZENIE SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSZYSTKIM WSPÓLNIKOM. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. 2. WSPÓLNICY WSPÓLNIE USTANAWIAJĄ PROKURENTA ZAŚ PRAWO JEGO ODWOŁANIA PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW. 3. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA, PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ZGODNIE Z TREŚCIĄ I RODZAJEM UDZIELONEJ PROKURY

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przedsiębiorstwo remontowo-handlowe "bobrek" osiągnęła 291 147 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 291 119 417 zł. Pozostałe przychody to 28 380 zł.
Całkowite koszty wyniosły 290 852 421 zł.
Zysk netto wyniósł 266 996 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 050 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 291 147 797 zł w 2023 roku.
• 388 977 001 zł w 2022 roku.
• 334 822 755 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -615 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 996 zł w 2023 roku.
• 15 956 330 zł w 2022 roku.
• 25 108 579 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo remontowo-handlowe "bobrek" wynosi 241 130 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 669 963 zł a 727 869 491 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 145 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 241 130 954 zł w 2023 roku.
• 371 078 992 zł w 2022 roku.
• 367 126 432 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo remontowo-handlowe "bobrek" wyniosła 131 151 272 zł.
a
ktywa trwałe to 26 446 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 704 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 151 272 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 285 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 865 355 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 360 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 151 272 zł w 2023 roku.
• 153 135 781 zł w 2022 roku.
• 137 926 975 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Przedsiębiorstwo remontowo-handlowe "bobrek" wyniosły 69 865 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 151 272 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 374 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 865 355 zł w 2023 roku
• 89 221 555 zł w 2022 roku
• 79 957 716 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przedsiębiorstwo remontowo-handlowe "bobrek" wykazała przychody na poziomie 291 147 797 zł.
Organizacja zarobiła 266 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Przedsiębiorstwo remontowo-handlowe "bobrek" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-HANDLOWE "BOBREK"