OLEŚ DORADZTWO STRATEGICZNE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000811390
NIP
6793191830
REGON
384745159

Podsumowanie

aktywa
2,2 mln
przychód
2,4 mln
zysk
2,2 mln
wartość firmy
11,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. ZABŁOCIE, 25
Kod pocztowy
30-701
Rejestracja
2019-10-30
Rozpoczęcie działalności
2019-10-30
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Oleś doradztwo strategiczne osiągnęła 2 401 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 401 033 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 247 579 zł.
Zysk netto wyniósł 2 153 454 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 800 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 401 033 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 717 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 153 454 zł w 2022 roku.
• -2401 zł w 2021 roku.
• -3791 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oleś doradztwo strategiczne wynosi 11 827 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 612 697 zł a 30 148 361 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 942 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 827 203 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Oleś doradztwo strategiczne wyniosła 2 195 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 195 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 195 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 150 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 355 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 731 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 195 618 zł w 2022 roku.
• 154 zł w 2021 roku.
• 55 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 98%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 99%.
Marża netto wyniosła 90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Oleś doradztwo strategiczne wyniosły 45 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 195 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 355 zł w 2022 roku
• 3346 zł w 2021 roku
• 846 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 2168% w 2021 roku
• 1541% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Oleś doradztwo strategiczne wykazała przychody na poziomie 2 401 033 zł.
Organizacja zarobiła 2 366 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 212 979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 153 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 993 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 212 979 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Oleś doradztwo strategiczne wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki