MONEROY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPV SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000784440
NIP
5272892015
REGON
383223134

Podsumowanie

aktywa
931
przychód
3 tys.
zysk
1 tys.
wartość firmy
8 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TOWAROWA, 28
Kod pocztowy
00-839
Rejestracja
2019-04-29
Rozpoczęcie działalności
2019-04-29
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Moneroy investments osiągnęła 3292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3292 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2056 zł.
Zysk netto wyniósł 1236 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3292 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1236 zł w 2023 roku.
• -1440 zł w 2022 roku.
• -1440 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Moneroy investments wynosi 7836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 698 zł a 17 301 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7836 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 852 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Moneroy investments wyniosła 931 zł.
a
ktywa obrotowe to 931 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 931 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 931 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 931 zł w 2023 roku.
• 6190 zł w 2022 roku.
• 5858 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 133%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 133%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 931 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 6494 zł w 2022 roku
• 4723 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Moneroy investments wykazała przychody na poziomie 3292 zł.
Organizacja zarobiła 1236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Moneroy investments wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000008%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 4% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.000008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki