RAINBOW TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000775119
NIP
9512479921
REGON
382758933

Podsumowanie

aktywa
481 tys.
przychód
3,2 mln
zysk
172 tys.
wartość firmy
2,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. FOSA, 33
Kod pocztowy
02-768
Rejestracja
2019-03-06
Rozpoczęcie działalności
2019-03-06
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Email
rainbowsk1@op.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Rainbow team osiągnęła 3 156 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 156 114 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 983 993 zł.
Zysk netto wyniósł 172 122 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 052 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 156 114 zł w 2021 roku.
• 1 126 407 zł w 2020 roku.
• 237 163 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 122 zł w 2021 roku.
• 11 934 zł w 2020 roku.
• 8889 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rainbow team wynosi 2 926 142 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 133 578 zł a 7 890 286 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 975 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 926 142 zł w 2021 roku.
• 812 170 zł w 2020 roku.
• 204 084 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Rainbow team wyniosła 481 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 481 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 481 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 178 104 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 210 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 481 314 zł w 2021 roku.
• 135 621 zł w 2020 roku.
• 85 256 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Rainbow team wyniosły 303 210 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 481 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 210 zł w 2021 roku
• 117 627 zł w 2020 roku
• 71 367 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
• 84% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Rainbow team wykazała przychody na poziomie 3 156 114 zł.
Organizacja zarobiła 177 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5523 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1841 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5523 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Organizacja Rainbow team wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.009%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki